europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zespoły zadaniowe

Zespoły zadaniowe działające w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Białymstoku w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Nazwa zespołu

Przewodniczący zespołu

Członkowie zespołu

Uwagi

1.

Zespół nauczycieli
języka polskiego

Anna Piotrowska

Marta Mazur-Korniłowicz, Andrzej Gauk, Joanna Mikulska

 

2.

Zespół nauczycieli matematyki

Ewa Olszewska

Katarzyna Kowejsza, Agnieszka Leszkowicz,

Katarzyna Pańkowska,

 

3.

Zespół nauczycieli języka angielskiego

Małgorzata Niczyporuk

Violetta Borecka Barbara Gałecka-Chomiczewska,

Agnieszka Górska, Teresa Jerzewska-Palmer,
Katarzyna Marcinkiewicz, Urszula Przybyszewska-Pukszta, 

Marta Wolniakowska, Henryk Zdrodowski,

 

4.

Zespół nauczycieli języka niemieckiego i rosyjskiego

Jolanta Mieleszko

Chodakowska Halina, Monika Muszyńska, Jolanta Dawidziuk

 

5.

Zespół nauczycieli historii i wos

Grzegorz Przeździecki

Wojciech Filipowicz, Aneta Nartowicz

 

6.

Zespół nauczycieli religii

Agnieszka Bachurek-Zalewska

Adam Micun, Andrzej Misiejuk, Krzysztof Rutkowski

 

 

7.

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Lucyna Rojecka

Krzysztof Siemieniuk, Maria Śliżewska, Jakub Ostaszewski

 

8.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Dariusz Zienkiewicz

Krystyna Danilczyk-Zabawska, Marta Dziedziul,

Marcin Gogol, Krzysztof Humeńczyk, Tomasz Ostapczuk, Piotr Sajda, Wojciech Sokół

 

9.

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

Mirosława Stankiewicz

Anna Dżega, Ewa Drewnowska, Ewa Gołębiowska, Małgorzata Bajda-Gołębiewska, Barbara Gołubowska, Małgorzata Kanclerz, Magdalena Kolenda,

Jolanta Korolczuk, Iwona Kosińska,  Marta Kozłowska, Renata Lubas, Grażyna Łapina, Aneta Nartowicz, Katarzyna Osiekowicz,  Grażyna Roman, Monika Sosna, Marta Spisak,

Urszula Strzelińska, Edyta Woźniewska

 

10.

Zespół wychowawców

klas I

Alina Kuptel

Wojciech Filipowicz, Ewa Gołębiowska, Krystyna Danilczyk-Zabawska, Monika Sosna, Henryk Zdrodowski

Spotkania raz w miesiącu

11.

Zespół wychowawców

klas II

Alina Kuptel

Andrzej Gauk, Barbara Gałecka-Chomiczewska, Anna Dżega, Tomasz Ostapczuk, Aneta Kucharczyk, Monika Muszyńska, Jolanta Korolczuk

Spotkania raz w miesiącu

12.

Zespół wychowawców

klas III

Stanisława Kobus

Ewa Olszewska, Ewa Drewnowska, Marta Kozłowska, Violetta Borecka, Katarzyna Pańkowska,

Marta Mazur-Korniłowicz

Spotkania raz w miesiącu

13.

Zespół wychowawców

klas IV

Stanisława Kobus

Teresa Jerzewska-Palmer, Anna Piotrowska,

Katarzyna Kowejsza, Renata Lubas, Jolanta Mieleszko

Spotkania raz w miesiącu

14.

Zespół ds. wychowania

i profilaktyki

Marta Szargiej

Agnieszka Bachurek-Zalewska, Robert Ćwikowski,

Beata Milewska, Małgorzata Bielawska, Agata Ciborowska

 

15.

Zespół ds. promocji szkoły

Iwona Saniukowicz

Małgorzata Bielawska, Krystyna Danilczyk-Zabawska, Krzysztof Humeńczyk, Małgorzata Kanclerz,
Lucyna Rojecka, Grażyna Łapina, Edyta Woźniewska

 

16.

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

Iwona Kosińska

Jolanta Korolczuk, Marta Spisak, Katarzyna Osiekowicz

I semestr – 10-01-2017 r.

17.

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

Violetta Borecka

Marta Wolniakowska, Urszula Przybyszewska-Pukszta

II semestr-  30-05-2017 r.

18.

Zespól ds. rekrutacji

Tomasz Ostapczuk

Monika Muszyńska, Jolanta Dawidziuk, Andrzej Gauk, Marcin Gogol, Teresa Jerzewska-Palmer,  Małgorzata Bielawska, Barbara Gałecka-Chomiczewska

 

19.

Zespół ds. nowelizacji wewnątrzszkolnych
aktów prawnych

Aneta Nartowicz

Grażyna Łapina, Małgorzata Bielawska, Wojciech Filipowicz

 

20.

Zespół ds. projektów unijnych

Barbara Gołubowska

Renata Lubas, Jolanta Mieleszko, Edyta Woźniewska

 

21.

Zespół stypendialny

Marta Szargiej

Renata Lubas, Jolanta Mieleszko

 

22.

Zespół ds. raportów szkolnych

Ewa Drewnowska

Violetta Borecka, Ewa Gołębiowska, Ewa Olszewska, Anna Piotrowska, Urszula Przybyszewska-Pukszta, Mirosława Stankiewicz, Marta Spisak

 

23.

Zespół protokołujący zebrania rady pedagogicznej

Stanisława Kobus

Aneta Kucharczyk, Monika Muszyńska

 

24.

Zespół ds. przeprowadzenia

diagnozy wstępnej uczniów klas I

Stanisława Kobus

Teresa Jerzewska-Palmer  – język angielski,

Andrzej Gauk – język polski,

Katarzyna Kowejsza - matematyka

 Wrzesień 2016 r.

25.

Zespół ds. przeprowadzenia

indywidualnej diagnozy sytuacji ucznia

Marta  Szargiej

Wychowawcy klas I - IV

 I semestr

26.

Zespół ds. opracowania wniosków stypendialnych dla uczniów za wyniki
w nauce i inne osiągnięcia

Stanisława Kobus

Anna Dżega, Małgorzata Niczyporuk, Barbara Gałecka-Chomiczewska

 Czerwiec 2017 r.