REKRUTACJA
          2017/2018 
         DOŁĄCZ DO
        NAJLEPSZYCH!

europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Uczniowie

Samorząd uczniowski –  organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.

Zarząd SU

Przewodniczący

Konrad Jabłoński IIIc

 

Wiceprzewodniczący

Daniel Wardecki IIIc

 

Członkowie

Alicja Pieńczykowska IIf
Natalia Sienkiewicz IIIc
Patryk Nysztal Id
Mateusz Kuczewski IVb

 

Opiekunowie SU:

Małgorzata Bielawska
Wojciech Filipowicz