europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Internat-ogłoszenia

 W Internacie  Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im.
Mikołaja Kopernika w Białymstoku
zakończył się nabór
na rok szkolny 2017/2018

  • Listy wychowanków przyjętych i nieprzyjętych do internatu można sprawdzić w placówce lub informacja telefoniczna pod numerem: 85 742 42 35

  •  Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do internatu z powodu braku miejsc znajdują się na Liście rezerwowej. Będą przyjęci w  przypadku pojawienia się wolnych miejsc w internacie w wyniku rezygnacji uczniów przyjętych na dany rok szkolny.

  • Uczniowie, którzy zostali przyjęci do internatu, a z różnych powodów nie będą mieszkać w roku szkolnym 2017/2018 prosimy o niezwłoczne, telefoniczne powiadomienie.

 

Kwaterowanie w Internacie ZSHE w roku szkolnym 2016/2017

Wychowankowie będą kwaterowani w dniu 03 września 2017r. (niedziela) od godz. 14.00.

Wychowankowie mieszkający po raz pierwszy w Internacie proszeni są o dostarczenie 2 zdjęć do dokumentacji.

Rodzice będą mogli uzyskać zaświadczenie dotyczące zameldowania na pobyt tymczasowy w placówce  (niezbędne do ubiegania się o zasiłek).

 

Informacje dodatkowe

 

RADA WYCHOWAWCZA
Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im.
Mikołaja Kopernika w Białymstoku

uprzejmie zaprasza RODZICÓW

na spotkanie w dniu 03 września 2017  roku o godz.14.30, które odbędzie się w stołówce internatu.

Na spotkaniu zostaną  przeanalizowane kwestie opiekuńczo-wychowawcze oraz ustalone zasady współpracy wychowawców z rodzicami.