EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Międzynarodowa nauka

W ramach projektu Leonardo da Vinci, realizowanego pod kierunkiem pani Wioletty Wildy, uczniowie przygotowują się do stażu zagranicznego w hotelach słonecznej Hiszpanii. Dziś - doskonalą swój angielski, jutro - wezmą udział w kursie języka hiszpańskiego i seminariach kulturowych.

Niezwykle udane majowe praktyki we Włoszech, które młodzież odbyła w ubiegłym roku szkolnym, pokazały że warto się starać! Eviva Espania!