europejska
karta
mobilności

Menu Główne

EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje zawodowe - czerwiec 2016 r.

 

część pisemna

20 czerwca 2016 r.
godz. 12,oo – 120 minut

 

sala 52 -  2 osoby

/ technik ekonomista 1 osoba
technik handlowiec 1 osoba

 

część praktyczna

21 czerwca 2016 r.
godz. 9,oo -  240 minut

 

sala 49 – 5 osób

/ technik ekonomista 4 osoby i
technik handlowiec 1 osoba

21 czerwca 2016 r. –
 godz. 9,oo -  180 minut

 

sala 52 – 1 osoba

/technik spedytor 1 osoba