europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Szkolne wybory samorządowe

  • Wybieramy przewodniczącą/ przewodniczącego SU!

Zgodnie z regulaminem zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata/kandydatów, klasę, podpisy członków Samorządu Klasowego lub wychowawcy klasy, podpis kandydującego wyrażającego zgodę na kandydowanie.

Zgłoszenia kandydatów do 16.03.2016 r. (czytelnia).

  • Wybieramy opiekunów SU

Zgłoszenia kandydatów do 16.03.2016 r. (czytelnia).

  • Głosowanie 22.03.2016 r. (czytelnia).

Zarząd SU

Przewodnicząca

Gabriela Glińska kl. IIc

Wiceprzewodniczący

Błażej Rynkiewicz kl. IVb

Członkowie zarządu

Zuzanna Nawarenko kl. Ic

Patryk Kaszewski kl. Id

Małgorzata Gieniusz kl. IIId.

Oksana Charkiewicz kl. IIId

Sebastian Roszkowski kl. IVb