europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Sesja PAŹDZIERNIK 2016

Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości

- część praktyczna 01.10.2016 g. 9.00, sala 62

- część pisemna 06.10.2016 g. 12.00, sala 44 (czytelnia)

Kwalifikacja A.22 Prowadzenie działalności handlowej

- część praktyczna 07.10.2016 g. 9.00, sala 44 (czytelnia)

Kwalifikacja T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

- część praktyczna 11.10.2016  g. 9.00, sala 44 (czytelnia)