europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Prosimy o wypełnienie deklaracji do 20 grudnia br.