„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Olimpiada Języka Niemieckiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w 39. Olimpiadzie Języka Niemieckiego.

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www.ojn.wsjo.pl, a przykładowe testy z poprzednich edycji na stronie germanistyka.uw.edu.pl.

Eliminacje szkolne odbędą się 4. listopada 2016 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne, tj. 90 minut.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka niemieckiego do 05.10.2016r.

Nauczyciele języka niemieckiego
Jolanta Dawidziuk
Monika Muszyńska

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji