„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

II Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Zapraszamy uczniów klas 2, 3 i 4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec do udziału w II Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Tematem wiodącym olimpiady jest: Handel a gospodarka

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy a zawody są organizowane w trzech etapach.

Etap I - eliminacje szkolne odbędą się 17.10.2016 r.  o godz. 11.40 w auli szkolnej.

(test obejmujący zagadnienia ekonomiczne i związane z tematyką olimpiady)

Wszyscy finaliści olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Laureaci Olimpiady otrzymują również dyplomy i nagrody rzeczowe.

Więcej informacji na stronie www.zscku.konin.pl

Organizatorzy:
Anna Dżega
Renata Lubas
Marta Kozłowska

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji