„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

SZKOLNY KONKURS LITERACKI z języka angielskiego

 SZKOLNY KONKURS LITERACKI
z języka angielskiego
„If you’re hungry for a good book, read…”

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • Złożenie u organizatora konkursu recenzji swojej ulubionej książki rozpoczynającej się słowami
    „If you’re hungry for a good book, read…”
  • Recenzja (od 200 do 250 słów) powinna być wydrukowana na kartce A4, napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 14, odstępy 0 pt, interlinia 1,5 wiersza
  • Pracę należy opatrzyć godłem (pseudonimem) i dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, klasa)
  • Prace należy wręczyć organizatorowi konkursu w terminie do 26.10.2016 r.

Kryteria oceniania: twórczy charakter utworu oraz poprawność językowa i stylistyczna. Laureat konkursu (1miejsce) otrzyma dyplom i nagrody rzeczowe, a finaliści (1-5 miejsce) oceny bardzo dobre z przedmiotu język angielski. Wręczenie nagrody nastąpi w trakcie uroczystości z okazji Dnia Języków Obcych w auli ZSHE.

                                                                                  Organizator konkursu: Violetta Borecka

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji