„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - styczeń 2017 - część pisemna

EGZAMIN

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

12 stycznia 2017 r. –  godz. 12,oo

 

Kwalifikacja A.36 - 60 minut

część pisemna

kl. IV a

sala 50 -  nr 1 -14

 sala 51 -  nr 15-26

kl. IV b

sala 52 -  nr 1 -14

  sala 53 -  nr 15 -28

Kwalifikacja A.22 - 60 minut

 

kl. IV c

sala 64 -  nr 1 -14

 sala 65 -  nr 15-26

Kwalifikacja T.12 - 60 minut

 

kl. IV d

 sala 61 -  nr 1 -15

  sala 63 -  nr 16-31

kl. IV e

 sala 35 -  nr 1 -12

  sala 39 -  nr 13-25