„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Ekonomik wśród najlepszych


20 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość, podczas której wyróżniono najlepsze szkoły województwa podlaskiego. Wśród nagrodzonych – nasza szkoła!

- Chcieliśmy uhonorować szkoły, które w województwie podlaskim mają najlepsze wyniki w różnych rankingach, ale też najlepsze wyniki w różnych olimpiadach. Są to szkoły najbardziej aktywne - powiedział Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.

Nagrodę osobiście odebrał dyrektor szkoły Wojciech Janowicz.

 fotografia: Wrota Podlasia