„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”

Możemy być spokojni. W naszej szkole nie brakuje „specjalistów” od języka niemieckiego.

 W środę 29 marca 2017 r. 16 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”.

 Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego „ Łowimy Talenty”, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

 Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.  Konkurs jest dedykowany również  nauczycielom języka niemieckiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, rozbudzania zainteresowań oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

 Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska. 

 Czekamy na wyniki naszych uczniów i zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach związanych z językiem niemieckim.

 

 V Powiatowe
Dyktando
z Języka
Angielskiego

- karta zgłoszenia

- protokół

- regulamin

- harmonogram

- klauzula informacyjna

- lista zakwalifikowanych

- wyniki

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji