„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Konkurs „Konsument świadom swych praw” rozstrzygnięty!

W tym roku po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika uczestniczyli w akcji edukacyjnej związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Konsumenta. W marcu na terenie szkoły zostały umieszczone informacje dotyczące praw konsumenta, a także ogłoszony konkurs „Konsument świadom swych praw”. Uczestników w tym roku nie brakowało. Wpłynęło bardzo dużo prac w dwóch kategoriach: plakat i prezentacja multimedialna. Miejsca pierwsze zajęły uczennice kierunku technik handlowiec:

- Oksana Charkiewicz uczennica klasy Id (w kategorii plakat);

- Natalia Sienkiewicz uczennica klasy IIIc (w kategorii prezentacja multimedialna).

Podsumowaniem organizowanych działań było wystąpienie Pana Piotra Kempistego, pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku, który przygotował na spotkanie z młodzieżą najważniejsze informacje dotyczące praw konsumenta. Zapoznał młodzież z podstawowymi zagadnieniami prawnymi, z zasadami udzielania gwarancji i rękojmi oaz warunkami odstąpienia od umowy sprzedaży. Zaprezentował problemowe sytuacje, z jakimi borykają się konsumenci, a także handlowcy. Wskazał drogę rozwiązywania powstających problemów.

 V Powiatowe
Dyktando
z Języka
Angielskiego

- karta zgłoszenia

- protokół

- regulamin

- harmonogram

- klauzula informacyjna

- lista zakwalifikowanych

- wyniki

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji