„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zakończenie projektu „Dla chcącego nie ma nic trudnego - praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach”

Dnia 13 czerwca 2017 roku w Internacie Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni projekt „ Dla chcącego nie ma nic trudnego, praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach”, realizowany w ramach programu Erasmus+.

Szkoła starając się stworzyć swoim uczniom kształcenie zawodowe na prawdziwie europejskim poziomie pozyskała fundusze w  kwocie 104 660 Euro. Projekt finansowany był  w całości ze środków Unii Europejskiej. Praktyki odbywały się  w Lizbonie - rok 2016 i  w Povoa de Varzim - 2017 rok. Celem projektu było  wspieranie uczniów kształcących się zawodowo na międzynarodowych rynkach pracy, ich doskonalenie zawodowe oraz późniejsza możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Konferencja podsumowująca w/w projekt przebiegała zgodnie z programem:

  1. Powitanie gości.
  2. Wystąpienie dyrektora szkoły.
  3. Informacje o projekcie, jego założeniach, sposobie realizacji i rezultatach projektu.
  4. Wystąpienia i prezentacje multimedialne uczniów.
  5. Rozdanie uczestnikom dokumentów Europass Mobility i ECVET.
  6. Podziękowania dla osób pracujących przy projekcie.
  7. Poczęstunek.

  Konferencję otworzył Pan Wojciech Janowicz - Dyrektor ZSHE, który przywitał gości oraz  wyraził nadzieję, że dzięki takim praktykom zwiększają się szanse ucznia na znalezienie zatrudnienia, gdyż wzmacnia się jego pozycja na rynku pracy jako osoby z doświadczeniem zagranicznym oraz większą motywacją do pracy. Młodzież zyskała możliwość dokształcenia się w wybranym zawodzie, nauczyła się współpracy w międzynarodowym zespole, a także poznała standardy pracy w innym kraju europejskim Ponadto, jak podkreślają sami uczniowie podnieśli swoje kompetencje językowe, a dzięki otrzymanym certyfikatom, w tym m.in. Europass Mobility,, który jest uznawany na całym europejskim rynku pracy- wzbogacili swoje CV.

   Podczas konferencji o celach, podejmowanych działaniach i efektach stażu mówiły koordynatorki projektu, pani Renata Lubas i pani Jolanta Mieleszko a następnie jego uczestnicy. Uczniowie opowiadali o swoich przeżyciach i korzyściach płynących z udziału w projekcie staży zagranicznych, przedstawiali zakres podejmowanych przez nich zadań, a także mówili o atrakcyjnych formach spędzania czasu wolnego. Uzupełnieniem relacji uczniów były prezentacje multimedialne z wieloma zdjęciami z działań projektowych. W kolejnej części konferencji uczestnicy w formie scenek pokazali praktyczne umiejętności, które nabyli w czasie stażu zagranicznego. Uczniowie swobodnie wypowiadali się w języku angielskim, co jest jedną z wartości dodanych projektu.

Kluczowym punktem konferencji było wręczenie uczniom certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności zawodowe i językowe, dokumentu Europass – Mobilność, dokumentu ECVET, a także certyfikatów od portugalskich pracodawców i partnerów projektu. Wszystkie dokumenty wręczył Pan Dyrektor Wojciech Janowicz

   Uroczystość zakończył poczęstunek. Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w niezwykłej atmosferze, dzięki której choć na chwilę poczuć można było magię, ekspresję i piękno kultury fado oraz przekonać się, jak wspaniale młodzież poradziła sobie z trudnymi i wymagającymi wyzwaniami stażu w Portugalii.

Zapraszamy na foto relację z konferencji podsumowującej projekt!