„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

41. Olimpiada Języka Niemieckiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w 41. Olimpiadzie Języka Niemieckiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez panią Jolantę Dawidziuk i panią Monikę Muszyńską do dnia 26. Października 2017.

Eliminacje szkolne odbędą się dnia 3. listopada 2017 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języka niemieckiego.

Monika Muszyńska i  Jolanta Dawidziuk

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji