„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Dzień Edukacji Narodowej

Po raz kolejny przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu zorganizowali uroczystość, która była okazją do złożenia podziękowań wszystkim pracownikom internatu. Były:  życzenia  „Drzewo podziękowań”, montaż słowno-muzyczny " Internat w piosence", Tort okolicznościowy. Rozstrzygnięto także plebiscyt „Wychowawca Roku”  i „Pracownik Roku”. Miło nam ogłosić - WYCHOWAWCĄ ROKU 2017 została pani Elżbieta Błaszczyk, PRACOWNIKIEM ROKU 2017 pan Sławomir Iwaniuk