„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Savoir-vivre na co dzień

5 października 2017 r.  odbyły się zajęcia instruktażowe dla wychowanków internatu. Młodzież  została zapoznana z zasadami pełnienia  dyżuru w stołówce, podstawami  obsługi konsumenta oraz Savoir-vivre.