„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Odpowiedzialność prawna osób nieletnich

24.10.2017r. w Internacie w ramach działań profilaktycznych została przeprowadzona przez panią Mariolę Krawczyk - Janowik  prelekcja ,,Odpowiedzialność prawna osób nieletnich”.

Spotkanie było skierowane w szczególności do wychowanków klas pierwszych.

Był to krok do kształtowania świadomości prawnej młodych ludzi oraz ich prawidłowych postaw i zachowań. Znajomość reguł prawa pozwoli w przyszłości zapobiec zagrożeniom i nauczy reagować na nie, aby wychowanek mądrze i odpowiedzialnie kierował swoim zachowaniem.

Ignorantia iuris nocet ( łac. nieznajomość prawa szkodzi)