„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Szkolenie wolontariuszy

4 października 2017  odbyło się szkolenie wolontariuszy. Program zajęć obejmował następujące zagadnienia:

  • pojęcie wolontariatu
  • zasady pracy wolontariusza
  • formy pracy wolontariusza.