„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Konferencja z okazji XX-lecia Towarzystwa Internatów i Burs

XX-lecie Towarzystwa Internatów i Burs

20.04.2018 r. w auli szkoły odbyła się konferencja z okazji XX-lecia Towarzystwa Internatów i Burs. W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, nauczyciele wychowawcy, wychowankowie z internatów i burs szkolnych placówek województwa podlaskiego. 

Uczestnicy konferencji zapoznali się z dorobkiem oraz formami działalności Towarzystwa Internatów i Burs w latach 1998-2018. Wysłuchali słów uznania i życzeń złożonych listownie przez Minister Edukacji Annę Zalewską. W części merytorycznej wysłuchali wykładów: prof. zw. dr hab. Jerzego Nikitorowicza z UwB "Edukacyjne wyzwania w kontekście kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich" oraz mgr Agnieszki Sołbut z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB "Towarzystwo Internatów i Burs w procesie wspierania rozwoju młodzieży".

Uczniowie uświetnili spotkanie koncertem życzeń „To co mam - to tylko wdzięczność …” oraz prezentacją „Ważne są tylko te dni…” dokumentującą przebieg spotkania.

Spotkanie odbyło się w uroczystej atmosferze i oprawie artystycznej. Było okazją do refleksji i objęcia uwagą działań istotnych w pracy wychowawczej, których celem jest kształtowanie postaw patriotycznych i zaangażowania społecznego młodzieży i dorosłych oraz  wymiany doświadczeń i integracja środowiska nauczycieli wychowawców. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Współorganizatorami konferencji byli wychowawcy oraz wychowankowie Internatu  Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.

Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Białegostoku, Podlaski Kuratora Oświaty i Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.