europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Papiery do kariery z EUROPASS

Jak napisać pierwsze CV? Jak określić swoje kompetencje? - to tylko przykładowe pytania, na które młodzież naszej szkoły uzyskała podczas cyklu zajęć warsztatowych „Papiery do kariery”. Uczniowie określili swoje kluczowe kompetencje, wypełnili portfolio Europass (Europass – CV, Europass Paszport Językowy, Europass – Mobilność, Europass Suplement do Dyplomu i Europass Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe). Dokumenty te mają ujednoliconą formę w całej Unii Europejskiej.

Zastosowane metody pracy: pogadanka, burza mózgów, praca indywidualna i grupowa, analiza case study.

Prowadzący: Pani Karolina Frąckiewicz, Pan Wojciech Pappai ze Stowarzyszenia Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „ANAWOJ”.

Koordynator projektu: Pani Grażyna Łapina – szkolny doradca zawodowy