„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Nabór na rok szkolny 2018/2019

W internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych Mikołaja Kopernika w Białymstoku zakończył się nabór na rok szkolny 2018/2019

  • Listy wychowanków przyjętych i nieprzyjętych do internatu można sprawdzić w Internacie  ZSHE w Białymstoku ul. Bema 103  lub  w sekretariacie ZSHE im. Mikołaja Kopernika ul. Bema 105
  • Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do internatu z powodu braku miejsc znajdują się na liście rezerwowej. Będą przyjęci w  przypadku pojawienia się wolnych miejsc w internacie w wyniku rezygnacji uczniów przyjętych na dany rok szkolny.
  • Uczniowie, którzy zostali przyjęci do internatu, a z różnych powodów nie będą mieszkać w roku szkolnym 2018/2019 prosimy o niezwłoczne, telefoniczne powiadomienie.

Kwaterowanie w Internacie ZSHE w roku szkolnym 2018/2019

Wychowankowie będą kwaterowani w dniu 2 września 2018r. (niedziela) od godz. 14.00.

Wychowankowie mieszkający po raz pierwszy w Internacie proszeni są o dostarczenie 2 zdjęć do dokumentacji.

Rodzice będą mogli uzyskać zaświadczenie dotyczące zameldowania na pobyt tymczasowy w placówce.

Informacje dodatkowe

RADA WYCHOWAWCZA

Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych Mikołaja Kopernika w Białymstoku w Białymstoku uprzejmie zaprasza RODZICÓW / OPIEKUNÓW

na spotkanie w dniu 2 września 2018  roku o godz.14.30, które odbędzie się w stołówce internatu.

Na spotkaniu zostaną  przeanalizowane kwestie opiekuńczo-wychowawcze oraz ustalone zasady współpracy wychowawców z rodzicami.