„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zapraszamy do udziału w konkursach i olimpiadach

  • „Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie”, pod patronatem MEN

Termin zgłoszenia do 13 października 2018r. Szczegółowe informacje: https://olimpiadaprawa.pl/
Opiekun Aneta Nartowicz

  • Olimpiada Projektów „Zwolnieni z Teorii”

Szczegółowe informacje: https://zwolnienizteorii.pl/
Opiekun: Anna Dżega, Aneta Nartowicz

  • XII edycja konkursu na pracę pisemną NBP, organizator NBP

Pracę należy złożyć do 14 października 2018r. Szczegółowe informacje: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2018/praca-pisemna/index.html
Opiekun: Wojciech Filipowicz

  • Konkurs "Moja pasja początkiem drogi do kariery", X edycja 2018/2019,Organizator: CKU w Białymstoku.

Termin zgłoszenia 12 październik 2018r.
Opiekun Aneta Nartowicz

  • Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych", edycja 2018/2019, organizator ZUS

Termin zgłoszenia do 30 października 2018r.Szczegółowe informacje: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada
Opiekun Aneta Nartowicz

  • "Europejski konkurs Statystyczny", organizowany przez Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne z europejskich krajów.

Rekrutacja już wkrótce. Szczegółowe informacje: https://eos.stat.gov.pl
Opiekun Ewa Drewnowska

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji