„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Plan pracy szkoły i dodatkowe dni wolne

PLAN PRACY SZKOŁY  I DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Wydarzenie

Termin

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego

02 września 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach  IV

24 kwietnia 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Termin klasyfikacji semestralnej

14 stycznia 2020 r.

Termin klasyfikacji rocznej

22 czerwca 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

20stycznia – 02 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

09 – 14 kwietnia 2020 r.

Rekolekcje

Marzec 2020 r.

Egzamin maturalny

04 – 22 maja 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

10 stycznia 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

23 czerwca 2020 r.

Praktyki zawodowe

wg harmonogramu

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie rodziców uczniów klas I - IV (zebranie ogólne i klasowe, zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego)

Wrzesień 2019 r.

Dzień otwarty – zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu

Listopad 2019 r.

Podsumowanie wyników za I semestr – dzień otwarty

Luty 2020 r.

Zapoznanie z ocenami proponowanymi w klasach maturalnych
i wynikami w nauce i zachowaniu w pozostałych klasach – dzień otwarty

Kwiecień 2020 r.

Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie
o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych).
Analiza osiągnięć uczniów w roku szkolnym

Maj 2020 r.

Zebrania Rady Rodziców

Według odrębnego planu

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Zebranie RP – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

30 sierpnia 2019 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Listopad 2019 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów z I semestr

14 stycznia 2020 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy za I semestr 2019/2020

17 stycznia 2020 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Marzec 2020 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas IV THE

17 kwietnia 2020 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas I, II, III, THE

22 czerwca 2020 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy  za rok szkolny 2019/2020

26 czerwca 2020 r.

Spotkania zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Wg planów pracy zespołów

APELE OGÓLNOSZKOLNE

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

02 września 2019 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

08 listopada 2019 r.

Jasełka Bożonarodzeniowe

21 grudnia 2019 r.

Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej

Luty 2020 r.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2020 r.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

Ślubowanie uczniów klas I

27 września 2019 r.

Dzień Języków Obcych

Październik 2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2019 r.

XXII Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora Szkoły

Październik 2019 r.

Otrzęsiny klas pierwszych

Październik 2019 r.

Studniówka klas IV

Styczeń 2020 r.

Ekumeniczne Spotkanie Młodych

Styczeń 2020 r.

Dzień Patrona Szkoły

19 lutego 2020 r.

Dzień Sportu – podsumowanie rywalizacji szkolnej

II semestr

Ogólnopolski Tydzień Przedsiębiorczości

Listopad 2019 r.

Wojewódzki Konkurs Rachunkowości

II semestr 2020 r.

Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły

24 kwietnia 2020 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 r.

 

SZKOLNA GIEŁDA  PODRĘCZNIKÓW

04 – 13 września 2019 r.

DNI OTWARTE

II semestr

OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI

Sierpień 2019 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

07 stycznia 2020 r.

10 stycznia 2020 r.

17 stycznia 2020 r.

20 kwietnia 2020 r.

04 maja 2020 r. 

05 maja 2020 r.

06 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

23 czerwca 2020 r.