EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Plan pracy szkoły i dodatkowe dni wolne

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Wydarzenie

Termin

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2022 r.

Zakończenie zajęć w klasach  IV

28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Termin klasyfikacji semestralnej

16 stycznia 2023 r.

Termin klasyfikacji rocznej

19 czerwca 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

23 stycznia – 05 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

06 – 11 kwietnia 2023 r.

Rekolekcje

Marzec 2023 r.

Egzamin maturalny

04 – 23 maja 2023 r.

Egzamin zawodowy

styczeń 2023 r.

Egzamin zawodowy

czerwiec 2023 r.

Praktyki zawodowe

wg harmonogramu

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie rodziców uczniów klas I - IV (zebranie ogólne i klasowe, zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego)

Wrzesień 2022 r.

Dzień otwarty – zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu

Listopad 2022 r.

Podsumowanie wyników za I semestr – dzień otwarty

Luty 2023 r.

Zapoznanie z ocenami proponowanymi w klasach maturalnych
i wynikami w nauce i zachowaniu w pozostałych klasach – dzień otwarty

Kwiecień 2023 r.

Zebrania rodziców uczniów klas I, - IV (poinformowanie
o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych).
Analiza osiągnięć uczniów w roku szkolnym

Maj 2023 r.

Zebrania Rady Rodziców

Według odrębnego planu

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Zebranie RP – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

31 sierpnia 2022 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Listopad 2022 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów z I semestr

16 stycznia 2023 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy za I semestr 2019/2020

23 stycznia 2023 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Marzec 2023 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas IV THE

24 kwietnia 2023 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas I-IV THE

19 czerwca 2023 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy  za rok szkolny 2022/2023

22 czerwca 2023 r.

Spotkania zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Wg planów pracy zespołów

APELE OGÓLNOSZKOLNE

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2022 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

10 listopada 2022 r.

Jasełka Bożonarodzeniowe

22 grudnia 2022 r.

Apel - podsumowanie klasyfikacji śródrocznej

Luty 2023 r.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28 kwietnia 2023 r.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

Dzień Języków Obcych

Październik 2022 r.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2022 r.

XXII Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora Szkoły

Październik 2022 r.

Ekumeniczne Spotkanie Młodych

Luty  2023 r.

Dzień Patrona Szkoły

17 lutego 2023 r.

Dzień Sportu – podsumowanie rywalizacji szkolnej

II semestr

Ogólnopolski Tydzień Przedsiębiorczości

Listopad 2022 r.

Wojewódzki Konkurs Rachunkowości

II semestr 2023 r.

Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły

28 kwietnia 2023 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023 r.

 

SZKOLNA GIEŁDA  PODRĘCZNIKÓW

09 – 16 września 2023 r.

DNI OTWARTE

II semestr

OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI

Sierpień 2022 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

31 października 2022 r.

09 stycznia 2023 r.

18 stycznia 2023 r.

17 kwietnia 2023 r.

02 maja 2023 r. 

04 maja 2023 r.

05 maja 2023 r.

08 maja 2023 r.

09 czerwca 2023 r.

13 czerwca 2023 r.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.