europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Plan pracy szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wydarzenie

Termin

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego

03-09-2018 r.

Zakończenie zajęć w klasach  IV

26-04-2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21-06-2019 r.

Termin klasyfikacji semestralnej

14-01-2019 r.

Termin klasyfikacji rocznej

14-06-2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

21stycznia – 03 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Rekolekcje

Kwiecień 2019 r.

Egzamin maturalny

06 - 25-05-2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

10-01-2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

18-06-2019 r.

Praktyki zawodowe

wg harmonogramu

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie rodziców uczniów klas I - IV (zebranie ogólne i klasowe, zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego)

Wrzesień 2018 r.

Dzień otwarty – zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu

Listopad 2018 r.

Podsumowanie wyników za I semestr – dzień otwarty

Styczeń 2019 r.

Zapoznanie z ocenami proponowanymi w klasach maturalnych
i wynikami w nauce i zachowaniu w pozostałych klasach – dzień otwarty

Marzec  2019 r.

Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie
o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych).
Analiza osiągnięć uczniów w roku szkolnym

maj 2019 r.

Zebrania Rady Rodziców

Według odrębnego planu

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Zebranie RP – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

31-08-2018 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Listopad 2018 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów z I semestr

14-01-2019 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy za I semestr 2018/2019

18-01-2019 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Marzec 2019 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas IV THE

17-04-2019 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas I, II, III, THE

14-06-2019 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy  za rok szkolny 2017/2018

21-06-2019 r.

Spotkania zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Wg planów pracy zespołów

APELE OGÓLNOSZKOLNE

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

03-09-2018 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

09-11-2018 r.

Jasełka Bożonarodzeniowe

21-12-2018 r.

Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej

Luty 2019 r.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26-04-2019 r.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

Ślubowanie uczniów klas I

28-09-2018 r.

Dzień Języków Obcych

Październik 2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej

12-10-2018 r.

XXII Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora Szkoły

Październik 2018 r.

Otrzęsiny klas pierwszych

Październik 2018 r.

Studniówka klas IV

Luty 2019 r.

Ekumeniczne Spotkanie Młodych

Styczeń 2019 r.

Dzień Patrona Szkoły

19-02-2019 r.

Dzień Sportu – podsumowanie rywalizacji szkolnej

II semestr

Ogólnopolski Tydzień Przedsiębiorczości

Listopad 2018 r.

Wojewódzki Konkurs Rachunkowości

II semestr 2019 r.

Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły

26-04-2019 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21-06-2019 r.

 

SZKOLNA GIEŁDA  PODRĘCZNIKÓW

10 – 14 września 2018 r.

DNI OTWARTE

II semestr

OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI

Sierpień 2018 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

02 listopada 2018 r.

07 stycznia 2019 r.

10 stycznia 2019 r.

18 stycznia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r. 

02 maja 2019 r.

06 maja 2019 r.

07 maja 2019 r.

08 maja 2019 r.