EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

PODDZIAŁANIE 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

CEL PROJEKTU   doskonalenie jakości kształcenia zawodowego i zwiększenie stopnia otwartości szkoły na otoczenie, przyczyniające się do podniesienia kompetencji zawodowych 33 nauczycieli przedmiotów zawodowych  i 600 uczniów ZSHE, zwiększających ich szanse na regionalnym rynku pracy poprzez realizację we współpracy z pracodawcami zaplanowanego wsparcia  w latach 2018-20.

PLANOWANE EFEKTY:

- uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji  przez 30 nauczycieli kształcenia zawodowego

-  nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji  przez 480 uczniów ZSHE

-   wykorzystywanie przez ZSHE doposażenia zakupione dzięki EFS.

OKRES REALIZACJI: 01.10.2018 r. – 30.09.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 661 214,67 zł., w tym wkład  UE 2 488 036,95 zł

FORMY WSPARCIA:

 • - program stypendialny (kwota stypendium 1 000 zł miesięcznie, okres wypłaty stypendium -10 miesięcy, liczba uczniów objętych programem-60)
 • - wyjazdy edukacyjne, w tym 8 połączonych ze  szkoleniami  specjalistycznymi  –  np. MYSTERY GUEST (Mazury), Profesjonalny Handlowiec (Poznań), Wielkopolscy Giganci Biznesu, Mój pomysł na biznes (Białowieża)
 • - szkolenia specjalistyczne np. kelner barman, barista sommelier, e-SKLEP, profesjonalne negocjacje
  w sprzedaży, oprogramowanie ERP, marketing w SOCIAL MEDIA, etykieta w biznesie
 • - kursy na prawo jazdy KAT.B oraz kursy operatorów wózków widłowych
 • - konkursy i 6 wyjazdów edukacyjnych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
 • - kursy przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz zajęcia
  e-learningowe z matematyki
 • - kursy przygotowujące do uzyskania europejskiego certyfikatu ECDL base
 • - zajęcia  z języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego
 • - kursy kwalifikacyjne z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC
 • - obozy językowe w Zakopanem
 • - lekcje z ekspertami w ramach cyklu EKOinspiracje oraz cyklu zajęć z języka obcego zawodowego
  z native speakerem
 • - bony szkoleniowe na indywidualne doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli (dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń) oraz wyjazdy szkoleniowe w ramach WDN
 • - doposażenie ZSHE w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne  o wartości ponad 287 000 zł.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.