„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA   SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY   ZAWÓD                                        


Menu Główne

Świadom praw i obowiązków

22 listopada 2018 r.  uczniowie klasy pierwszej technika handlowca spotkali się  w ramach przedmiotu przedsiębiorca w handlu z doradcą zawodowym Panią Anetą Nartowicz w celu bliższego poznania zakresu praw i obowiązków, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym w różnych firmach, na różnych umowach. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak nawiązać i rozwiązać stosunek pracy, na jakich zasadach mogą podjąć zatrudnienie lub w przyszłości sami zatrudniać pracowników. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu przysługujących im praw i obowiązków wynikających z podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę, umowy mianowania, wyboru, o dzieło, czy zlecenia. Podczas zajęć mogli także rozwiać swoje wątpliwości z zakresu prawa pracy, zadając pytania i uzyskując jednocześnie wyczerpujące odpowiedzi.

Dziękujemy Panie Anecie Nartowicz za podzielenie się wiedzą.

stat

Odsłon artykułów:
4391860