„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA   SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY   ZAWÓD                                        


Menu Główne

Sprzedaż przez osobowość

 Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych przygotowuje swoich uczniów do wejścia na rynek pracy wykorzystując różne metody nauczania. Handlowcy poszerzają swoją wiedzę na zajęciach teoretycznych i praktycznych, ale także podczas spotkań ze specjalistami. Poznają metody pracy z klientem, sposoby jego pozyskania, rozszerzają wiedzę z zakresu marketingu, rachunkowości. Podczas spotkania z Panem Lechosławem Chaleckim – trenerem biznesu i współwłaścicielem Szkoły Inspiracji uczniowie klasy 1D i 2D technika handlowca dowiadywali się jak można prowadzić sprzedaż produktów lub usług wykorzystując swoją osobowość. Mogli również się sprawdzić podczas ćwiczeń przygotowanych przez prowadzącego. Poznali sposób nawiązywania kontaktu z klientem, sposoby prawidłowego prowadzenia rozmowy sprzedażowej i utrzymywania kontaktu z klientem. Z pewnością zdobyta podczas spotkania wiedza pomoże zarówno na zajęciach, jak i w przyszłej karierze handlowca.

stat

Odsłon artykułów:
4391769