EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

EKOinspiracje- LEKCJA Z EKSPERTEM

W dniu 28 listopada 2018 r. w naszej szkole w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” odbyła się lekcja z ekspertem. Gościliśmy Panią Elżbietę Koncewicz, prokurenta i księgową firmy Adampol. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas drugich w zachodzie technik ekonomista.

Było to pierwsze spotkanie w ramach cyklu EKOinspiracje – serii zajęć  z  ekspertami  dotyczących realizacji w firmach zagadnień zrównoważonego rozwoju. Ich celem jest poznanie praktycznych rozwiązań wykorzystywania zasobów ekonomicznych
i przyrodniczych z poszanowaniem środowiska i szans przyszłych pokoleń oraz kształtowanie postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Pani Elżbieta Koncewicz przedstawiła historię firmy i nowoczesne podejście do biznesu,
w tym proekologiczne działania Adampolu. Dzięki prezentacji uczniowie mogli zobaczyć, jak wyglądają biura, hale magazynowe, myjnie, serwis warsztatowy, terminale przeładunkowe oraz flota.

Adampol przestrzega zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i zasad zrównoważonego rozwoju. Efektem tego jest pozytywny wizerunek firmy, dobre relacje z klientami, możliwość pozyskania nowych inwestorów, projektów oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. W trosce o środowisko firma prowadzi odpowiedzialną politykę środowiskową Green Office polegającą m.in. na ograniczeniu zużycia papieru, energii i wody. Przedsiębiorstwo dostosowuje środki transportu do europejskich standardów, wdraża nowoczesne programy księgowe, sporządza raporty według międzynarodowych standardów rachunkowości
i przepisów prawnych.

Obecnie firma Adampol należy do światowego koncernu, grupy Glovis. Pani Elżbieta Koncewicz opowiedziała o nowej kulturze pracy oraz zasadach panujących w firmie, które należało wypracować po połączeniu firm.

Kolejne spotkanie z cyklu EKOinspiracje, kształtujące i rozwijanie u uczniów kompetencje przyrodnicze, wkrótce.

 

 

  

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.