EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022

europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zespoły zadaniowe

Zespoły zadaniowe działające w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwa zespołu

Przewodniczący zespołu

Członkowie zespołu

1.

Zespół nauczycieli
języka polskiego

Anna Piotrowska

Paulina Dzitkowska, Andrzej Gauk, Marta Mazur-Korniłowicz

2.

Zespół nauczycieli matematyki i informatyki

Ewa Olszewska

Katarzyna Kowejsza, Barbara Krzemień-Pryszczepko,
Beata Laskowska, Katarzyna Pańkowska, Mirosław Grzegorz Przeździecki,
Piotr Sulima, Dorota Żebrowska-Suchodolska

3.

Zespół nauczycieli języka angielskiego

Violetta Borecka

 Barbara Gałecka-Chomiczewska, Agnieszka Górska,
Teresa Jerzewska-Palmer, Katarzyna Marcinkiewicz,
Urszula Przybyszewska-Pukszta,  Monika Węglicka, Daria Wiktorzak,
Marta Wolniakowska, Henryk Zdrodowski

4.

Zespół nauczycieli języka niemieckiego i rosyjskiego

Jolanta Mieleszko

Hanna Bacia, Chodakowska Halina, Monika Muszyńska

5.

Zespół nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

Grzegorz Przeździecki

Wojciech Filipowicz, Aneta Nartowicz

6.

Zespół nauczycieli religii

Agnieszka

Bachurek-Zalewska

 Andrzej Misiejuk, Barbara Piotrowska, Marcin Sztrom

7.

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Lucyna Rojecka

Paulina Borys, Monika Czuba,  Krzysztof Siemieniuk,
Jakub Ostaszewski, Anna Pogorzelska

8.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Dariusz Zienkiewicz

Krystyna Danilczyk-Zabawska, Marta Dziedziul,
Krzysztof Humeńczyk, Milena Kraszewska, Tomasz Ostapczuk,  Robert Wajszczuk, Tomasz Zieliński

9.

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

Mirosława Stankiewicz

Katarzyna Bierć, Aneta Buśko,  Monika Czuba, Ewa Drewnowska, Ewa Gołębiowska, Barbara Gołubowska, Małgorzata Kanclerz-Kępska, Izabela Klim, Magdalena Kolenda, Iwona Kosińska,  
Marta Kozłowska, Barbara Krzemień-Pryszczepko, Renata Lubas, Aneta Nartowicz, Joanna Nizińska, Katarzyna Osiekowicz,  
Katarzyna Palenceusz, Anna Płońska, Mirosława Siłkowska,
Grażyna Suchowolec, Anetta Zdancewicz

10.

Zespół wychowawców

klas I

Barbara Gałecka-Chomiczewska

Katarzyna Marcinkiewicz, Iwona Kosińska, Ewa Gołębiowska,

Krystyna Danilczyk-Zabawska, Tomasz Zieliński

11.

 Zespół wychowawców

klas II

Barbara Gałecka-Chomiczewska

Andrzej Gauk,  Tomasz Ostapczuk, Teresa Jerzewska-Palmer,

Monika Muszyńska, Izabela Klim, Beata Laskowska,

Monika Węglicka,  Aneta Kucharczyk, Marta Mazur-Korniłowicz, Katrzyna Palenceusz

12.

Zespół wychowawców

klas III

Stanisława Kobus

Ewa Olszewska, Ewa Drewnowska, Katarzyna Pańkowska,

Lucyna Rojecka, Renata Lubas, Krzysztof Siemieniuk

13.

Zespół wychowawców

klas IV

Stanisława Kobus

 

Anna Piotrowska, Daria Wiktorzak, Jakub Ostaszewski,

Katarzyna Osiekowicz, Violetta Borecka, Marta Dziedziul,

Wojciech Filipowicz

14.

Zespół ds. wychowania

i profilaktyki

Elżbieta Marta Szargiej

Agnieszka Bachurek-Zalewska,  Agnieszka Mężyńska,
Beata Milewska

15.

Zespół ds. promocji szkoły

Iwona Saniukowicz

Małgorzata Bielawska, Krystyna Danilczyk-Zabawska,

Krzysztof Humeńczyk, Małgorzata Kanclerz-Kępska, Katarzyna Palenceusz, Lucyna Rojecka, Aneta Nartowicz, Anetta Zdancewicz,

Tomasz Zieliński

16.

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

Anetta Zdancewicz

Beata Laskowska, Katarzyna Marcinkiewicz, Jakub Ostaszewski,
Katarzyna Palenceusz

17.

Zespól ds. rekrutacji

Tomasz Ostapczuk

Monika Muszyńska, Andrzej Gauk, Teresa Jerzewska-Palmer,  Małgorzata Bielawska, Beata Milewska

18.

Zespół ds. nowelizacji wewnątrzszkolnych aktów prawnych

Aneta Nartowicz

Paulina Borys Wojciech Filipowicz

19.

Zespół ds. projektów unijnych

Barbara Gołubowska

Teresa Jerzewska-Palmer, Renata Lubas, Jolanta Mieleszko,
Katarzyna Osiekowicz, Beata Milewska, Paulina Borys

21.

Zespół ds. raportów szkolnych

Ewa Drewnowska

Violetta Borecka, Renata Lubas, Ewa Olszewska,
Katarzyna Osiekowicz, Anna Piotrowska,
Urszula Przybyszewska-Pukszta, Mirosława Stankiewicz,

22.

Zespół protokołujący zebrania rady pedagogicznej

Stanisława Kobus

Aneta Kucharczyk, Monika Muszyńska

23.

Zespół ds. diagnozy wstępnej uczniów klas I

Stanisława Kobus

Teresa Jerzewska-Palmer  – język angielski,

Andrzej Gauk – język polski,

Katarzyna Kowejsza - matematyka

24.

Zespół ds.

indywidualnej diagnozy sytuacji ucznia

Marta  Szargiej

Agnieszka Mężyńska, Wychowawcy klas I - IV

25.

Zespół ds. ewaluacji Strategii Umiędzynarodowienia

Ewa Drewnowska

Aneta Kucharczyk, Jolanta Mieleszko, Jakub Ostaszewski,
Marta Wolniakowska,  Monika Węglicka, Henryk Zdrodowski

26.

Zespół ds. opracowania wniosków stypendialnych dla uczniów za wyniki
w nauce i inne osiągnięcia

Barbara Gałecka-Chomiczewska

Katarzyna Osiekowicz,  Marta Szargiej, Agnieszka Mężyńska

 

media o nas

ośrodek karierykoło hotelarsko-turystyczne133 Szkolna Grupa Amnesty Internationalkumunoque

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.