„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

XIX Konkursu Rachunkowości szkół ekonomicznych województwa podlaskiego

Konkurs nadzorowała komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Teresa Sołowińska - Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku

Członkowie Komisji:
dr Ewa Niedżwiedzka- - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
dr Grażyna Klamecka- Roszkowska- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku
dr Dorota Hałaburda-Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
dr hab. Grażyna Michalczuk-Uniwersytet w Białymstoku
dr Anna Dyhdalewicz--Politechnika Białostocka

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
I miejsce: dam Wierzbowski – ZSZ Wysokie Mazowieckie
II miejsce Maryna Romanowicz  – ZSH-E w Białymstoku
III miejsce: Maria Ciborowska – ZSH-E w Białymstoku

Wyróżnienia:
Bożena Namiotko – Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
Sylwia Iwan – ZSZ  Wysokie Mazowieckie
Angelika Szepietowska – ZSZ Wysokie Mazowieckie

Sponsorzy ufundowali nagrody uczestnikom Konkursu:
Indeks uczelni Uniwersytet w Białymstoku – I miejsce
Indeks uczelni Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku - II miejsce
Indeks uczelni Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku – III miejsce
Ponadto zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Pozyskano następujących sponsorów:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Bank Spółdzielczy w Białymstoku
Urząd Miejski w Białymstoku
Zrzeszenie Producentów i Usługodawców w Białymstoku

Finał Konkursu obserwowali zaproszeni goście oraz młodzież klas III ZSHE

Organizatorzy Konkursu
Nauczyciele ZSHE w Białymstoku

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji