„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zakończenie I i II etapu rekrutacji

Informujemy, że zakończył I i II etap rekrutacji na rok szkolny 2019/2020  do Internatu  Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.

Listy kandydatów przyjętych do internatu wywieszone są na tablicy ogłoszeń. Przyjęcie do placówki jest możliwe  przez cały rok szkolny, o ile internat dysponuje wolnymi miejscami. Wniosek należy pobrać ze strony - www.ekonomik.bialystok.pl oraz  dostarczyć do kierownika internatu.