„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Spotkanie z rodzicami / opiekunami prawnymi wychowanków

 RADA WYCHOWAWCZA
Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
Mikołaja Kopernika w Białymstoku
w Białymstoku
uprzejmie zaprasza RODZICÓW / OPIEKUNÓW

na spotkanie w dniu 1 września 2019  roku o godz. 15.00,
które odbędzie się w stołówce internatu.

 Na spotkaniu zostaną  przeanalizowane kwestie opiekuńczo-wychowawcze
oraz ustalone zasady współpracy wychowawców z rodzicami.