„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Konkurs Wiedzy o Podatkach

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w drugiej edycji Podlaskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Zgłoszenia przyjmują: Dorota Poczobut, Grażyna Suchowolec oraz Marta Kozłowska.

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji