EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Licz kroki – konkurs na największą ilość kroków

Włącz (zainstaluj) aplikację i zacznij liczyć swoje kroki. Osoby z największą liczbą kroków nagrodzi „Mikołajek” w dniu swoich imienin J. Możesz skorzystać z dowolnej aplikacji lub urządzenia zsynchronizowanego z  telefonem.

Czas trwania konkursu: od 4 do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenia wyników: 2-3-4 grudnia do organizatorów: p. Agata Mańko – katedra wychowania fizycznego, nauczyciele bibliotekarze.

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości
XVII Konkurs Rachunkowości  szkół ekonomicznych województwa podlaskiego
szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik - zdjęcie

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji