EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY ZAWÓD

                Technik ekonomista              Technik handlowiec             Technik hotelarstwa

Linia ZHSE

Menu Główne

Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ – rok szkolny 2023/2024

      1.            

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami
(podpisanego, przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) oraz dwóch podpisanych zdjęć

Kandydat wypełniając wniosek może wybrać
maksymalnie
6 szkół ponadpodstawowych

od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 15oo

elektroniczny system dostępny na stronie

https://bialystok.e-omikron.pl

      2.            

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w tym zmiana wniosku o przyjęcie w tym zamiana szkół, do których kandyduje

 

od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r.
do godz. 15oo

      3.            

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach

 

do 12 lipca 2023 r.

      4.            

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

 

 

do 17 lipca 2023 r.

      5.            

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 lipca 2023 r. godz. 10oo

      6.            

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 15 maja do 19 lipca 2023 r.

      7.            

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa
o wynikach egzaminu a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

 

do 21 lipca 2023 r. do godz. 15oo

 

      8.            

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

24 lipca 2023 r. o godz. 10oo

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.