EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Terminy rekrutacji

 TERMINY REKRUTACJI  – r. szk. 2024/2025

     1.           

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)

od 13 maja do 18 czerwca 2024 r.
do godz. 15oo

     2.           

Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty, w tym zmiana wniosku o przyjęcie w tym zamiana szkół do których kandyduje

 

od 21 czerwca do 09 lipca 2024 r.
do godz. 15oo

     3.           

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach

 

do 10 lipca 2024 r.

     4.           

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

 

 

do 15 lipca 2024 r.

     5.           

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2024 r. godz. 10oo

     6.           

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 13 maja do 17 lipca 2024 r.

     7.           

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa
o wynikach egzaminu a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych

 

do 19 lipca 2024 r. do godz. 15oo

 

     8.           

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

22 lipca 2024 r. o godz. 10oo

 

Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc w szkole 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – r. szk. 2024/2025

 

     1.           

Złożenie wniosku przez kandydata o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) oraz dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.

 

od 23 lipca  do 26 lipca 2024 rdo godz. 15oo

 

     2.           

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

do 29 lipca 2024 r.

 

     3.           

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

 

do 05 sierpnia 2024 r.

 

     4.           

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

06 sierpnia 2024 r.  godz. 10,oo

 

     5.           

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły; a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

 

 

do 09 sierpnia 2024 r. do godz. 15oo.

 

     6.           

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

12 sierpnia 2024 r. – godz. 10,oo

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.