europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Program METRO Student

Koncern METRO Group oferuje absolwentom szkół ponadgimnazjalnych program "METRO Student".  Są to studia dzienne licencjackie na kierunku "zarządzanie" w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu i praktyki studenckie na stanowiskach kierowniczych w sieciach handlowych Makro i Real.  Koncern pokrywa koszty czesnego i zakwaterowania, co rocznie stanowi ok. 13 000 zł.