EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Debata szkolna

Spis treści

DEBATA

 "Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna"

 

Debata szkolna w ramach programu Złote Szkoły NBP została przeprowadzona trzykrotnie (w dniach 27 i 28 luty 2024). Temat debaty to : ,,Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”.

Na powyższy temat dyskutowały dwa zespoły uczniów: zespół ,,Tradycjonalistów” (5 uczniów) oraz zespół ,,Nowoczesnych” (5 uczniów). Debatę prowadziło dwóch uczniów -  moderatorów.

Na początku debaty moderatorzy powitali uczestników: uczniów, nauczycieli, dyrekcję. Moderatorzy zapoznali uczestników z tematyką debaty i wyjaśnili, że debata będzie prowadzona w formie ,,za i przeciw”. Pierwsze 30 minut debaty poświęcono na dyskusję między zespołem Tradycjonalistów, a Nowoczesnych. Debata rozpoczęła się od pytania prowadzących: ,,czym dla was jest pieniądz?”.

W dalszej części dyskutowano na temat zalet i wad obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. Każda ze stron miała odmienne zdanie na ten temat. Tradycjonaliści przekonywali, iż systemy gotówkowe są skuteczniejszym systemem płatniczym. Nowocześni uważali,  że systemy bezgotówkowe są przede wszystkim szybsze

Kolejny etap to dyskusja na temat skuteczności systemu płatniczego.

Następnie  uczestnicy dyskusji rozmawiali o tym jak skomplikowany jest obiegu systemu gotówkowego jak i bezgotówkowego. Tradycjonaliści przedstawili zalety obiegu pieniądza tradycyjnego z uwzględnieniem roli NBP. Nowocześni podnieśli, iż pieniądz tradycyjny – gotówkowy narażony jest na fałszerstwa, przytaczając tutaj historię Bojarskiego i problemy bankowe we Francji.

Ostatnim elementem debaty były zabezpieczenia pieniądza gotówkowego jak i bezgotówkowego.

Debata zakończyła się wypowiedziami podsumowującymi przedstawicieli obu zespołów oraz wypowiedziami moderatorów.

Prowadzący podziękowali przedstawicielom drużyn, uczestnikom, za udział w debacie.

Podczas debaty na auli na telebimie wyświetlana była prezentacja na której pokazywano: dane statystyczne dotyczące pieniądza gotówkowego, strukturę systemu płatniczego, wzory banknotów, sylwetki projektantów banknotów, systemy zabezpieczeń, przykłady zniszczonych banknotów itp. Prezentacja stanowiła uzupełnienie graficzne do przytaczanych wypowiedzi.

POBIERZ/URUCHOM

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.