europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Organizacja czasu wolnego

PROPONUJEMY UDZIAŁ W:

  1. Imprezach kulturalnych: Integracja Mieszkańców, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Wieczór wigilijny, Walentynki,  Pożegnanie Absolwentów, Dni promocji zdrowia, Piknik dla dzieci z Domu Dziecka
  2. Konkursach: informatycznych, sportowych, szachowych, warcabowych, prozdrowotnych, ortograficznych,  plastycznych, muzycznych i innych rozwijających talenty i uzdolnienia.
  3. Działaniach podejmowanych przez wolontariat i Młodzieżową Radę Internatu
  4. Kołach i sekcjach zainteresowań:

Koło Caritas Klub Wolontariusza Koło Filmowe Koło Kulinarne „Kuchcik” Koło Młodego Przedsiębiorcy przy SU "Razem" Sekcja porządkowa Sekcja dekoratorska Sekcja stołówkowa Sekcja sportowa Sekcja pracowni multimedialnejPROPONUJEMY RÓŻNORODNE
FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO:

(kliknij w linki aby obejrzeć zdjęcia)Mieszkańcy internatu mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań uczestnicząc w zajęciach oferowanych przez sekcje i koła zainteresowań działające na terenie placówki:
- Młodzieżowa Rada Internatu
- Koło Młodej Gospodyni
- Spółdzielnia Uczniowska "Razem"
- Kółko teatralne działające przy czytelni
- Koło Caritas
- sekcja porządkowa
- sekcja dekoratorska
- sekcja pracowni multimedialnej


Tradycją placówki jest coroczne organizowanie stałych imprez ogólnointernackich:
- Wieczór andrzejkowy
- Wieczerza wigilijna
- Konkurs "Bożonarodzeniowa szopka - nasza tradycja i współczesność"
- Walentynki
- Uroczystość pożegnania absolwentów
- spotkania z dziećmi z Domu Dziecka


Ponadto proponujemy:

1. Zajęcia sportowe:
- zajęcia w siłowni
- wyjścia na salę gimnastyczną ZSH-E,
- organizacja Dnia Sportu,
- udział w turniejach i zawodach międzyinternackich.

2. Zajęcia teatralne:
- działalność kółka teatralnego,
- wyjścia na spektakle teatralne na zewnątrz,
- prezentacje grup teatralnych z zewnątrz.

3.Zajęcia plastyczne:
- działalność sekcji dekoratorskiej,
- udział w konkursach plastycznych

4. Konkursy

5. Działalność w samorządzie i wolontariacie

6. Dyskoteki

7. Inne imprezy kulturalno-oświatowe