europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Żonkilowe Pola Nadziei

Tym razem postanowiliśmy  włączyć się do działań  fundacji „Pomóż  Im”, wspierającej  Białostockie  Hospicjum dla Dzieci. Doskonale zdajemy sobie sprawę,  w jak trudnej sytuacji życie stawia tych, którzy muszą zaakceptować to, z czym tak trudno  się pogodzić, a co w pewnym momencie staje się nieuniknione – śmierć dziecka. Białostockie Hospicjum dla Dzieci niesie pomoc wszystkim tym, którzy muszą zmierzyć się z losem i do końca towarzyszyć swym najbliższym w chorobie i cierpieniu.
Pierwszą akcją zainicjowaną przez nauczycielki: Marię Wilczko, Katarzynę Wieliczko oraz Małgorzatę Bielawską było sadzenie żonkili na placu szkolnym wraz  z grupą ochotników z klasy III F: Martyną Grygoruk, Patrycją Dziejmą, Martą Romańczuk, Anną Stocką i  Dorotą Szymborską.
Żonkilowe Pola Nadziei, które, mamy nadzieję, pięknie zakwitną na wiosnę, będą znakiem jednoczącym społeczeństwo z osobami cierpiącymi, uwrażliwią na ich potrzeby, a także skłonią do refleksji nad sensem cierpienia, bólu i samotności.

Wypożyczalnia

Poniedziałek
8.30- 16.30

Wtorek
8.30 – 14.30

Środa
8.30 – 14.30

Czwartek
11.00 – 17.00

Piątek
11.00 – 15.00

 

Czytelnia

Poniedziałek
10.00- 16.00

Wtorek
9.00 – 16.00

Środa
9.00 – 16.00

Czwartek
8.30 – 13.30

Piątek
8.30 – 13.30


CENTRUM
MULTIMEDIALNE

SALA 11