„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Walentynki

Poniedziałek 14 lutego - pełen atrakcji!


1. To kolorowy czerwono-czarny dzień.

2. Działa walentynkowa poczta.
3. Bawimy się w DWA SERCA.

ZAPRASZAMY!   
Więcej informacji: gazetka SU, przedstawiciel klasy, opiekun SU

Zarząd SU

Przewodnicząca

Gabriela Glińska kl. IIc

Wiceprzewodniczący

Błażej Rynkiewicz kl. IVb

Członkowie zarządu

Zuzanna Nawarenko kl. Ic

Patryk Kaszewski kl. Id

Małgorzata Gieniusz kl. IIId.

Oksana Charkiewicz kl. IIId

Sebastian Roszkowski kl. IVb