„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Regulamin wycieczek ZSHE

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ

 

KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH

 

Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku