europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Regulamin wycieczek ZSHE

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ

 

KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH

 

Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku