europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Spotkanie Rady Samorządów Klasowych

W piątek 23.09.11 r. o g. 8.00 w auli odbędzie się spotkanie Rady Samorządów Klasowych. Cel: wybór Zarządu SU, zaplanowanie działań Samorządu na r. szk. 2011/2012 r.

Zarząd SU

Przewodnicząca

Gabriela Glińska kl. IIc

Wiceprzewodniczący

Błażej Rynkiewicz kl. IVb

Członkowie zarządu

Zuzanna Nawarenko kl. Ic

Patryk Kaszewski kl. Id

Małgorzata Gieniusz kl. IIId.

Oksana Charkiewicz kl. IIId

Sebastian Roszkowski kl. IVb