„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Ekonomik – najaktywniejszą szkołą w Konkursie "Otwarta firma"

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych już od trzech lat bierze udział w ogólnopolskim projekcie Otwarta firma w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie to promuje postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi oraz przygotowuje uczniów do podejmowania decyzji zawodowych. Nasza Szkoła, realizując projekt, stwarza uczniom okazję do uczestniczenia w ciekawych zajęciach przygotowujących uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i nawiązania współpracy z przedsiębiorcami lokalnego biznesu. Działania wspierane są przez  Komitet Honorowy na czele z Wicepremierem RP Waldemarem Pawlakiem oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.