„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Terminy rekrutacji

      1.            

Składanie dokumentów

13 maja do 18 czerwca 2019 r. do godz. 16oo

      2.            

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty/gimnazjalnego

 

19 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.
do godz. 16:00

      3.            

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05 lipca 2019 r. o godz. 10oo

      4.            

Wydanie skierowania na badania lekarskie

do 08 lipca 2019 r. do godz. 16,oo

      5.            

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki

w danej szkole poprzez  złożenie oryginału świadectwa

ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty/gimnazjalnego

 

do 10 lipca 2019 r. do godz. 16oo

      6.            

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 lipca 2019 r. o godz. 10oo