EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Internat - oferta

ZAPRASZAMY DO INTERNATU
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU

 Zapewniamy:

 • Całodobową profesjonalną opiekę pedagogiczną przez 7 dni w tygodniu
 • Zakwaterowanie w pokojach 4 osobowych
 • Bardzo dobre warunki socjalno-bytowe
 • Dobre warunki do nauki i odpoczynku
 • Smaczne i zdrowe całodzienne wyżywienie
 • Konkurencyjna w mieście opłata za wyżywienie
 • Możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień
 • Wsparcie i pomoc specjalistów
 • Uczestnictwo w wolontariacie, kulturze i sporcie
 • Rozwijanie samorządności i samodzielności
 • Nieodpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego
 • Ciepła, domowa atmosfera na co dzień

 

Bezpieczny pobyt i opiekę w internacie zapewnia wykwalifikowana, przyjazna kadra pedagogiczna, służąca pomocą i wsparciem przez 24 godziny na dobę!

Nauczyciele wychowawcy:

Górska Ewa – kierownik internatu

Błaszczyk Elżbieta

Choińska Barbara Mariola

Grochowska Izabela

Kirylenko Marta

Kosińska Ewa

Krasińska Aneta

Krawczyk-Janowik Mariola

Palczewska Alina

Saniukowicz Iwona

Sarosiek Bożena

Żebrowska Aneta

 

Nauczyciele wychowawcy są specjalistami m.in. w zakresie:

pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej, socjoterapii, logopedii, doradztwa zawodowego, oligofrenopedagogiki, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, terapii zajęciowej, treningu skoncentrowanego na rozwiązaniach,  resocjalizacji w środowisku otwartym.

 

Zapewniamy młodzieży uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych umożliwiających wszechstronny rozwój w ramach:

 • Pracowni Promocji Zdrowia i Rekreacji
 • Pracowni Aktywności Społecznej i Obywatelskiej
 • Pracowni Rozwoju Osobowego
 • Pracowni Działań Artystycznych i Kulturalnych
 • Pracowni Multimedialnej

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.