EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Terminy postępowania rekrutacyjnego do internatu

Rekrutacja uzupełniająca
do Internatu  Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im.
Mikołaj Kopernika w Białymstoku
w roku szkolnym 2022/2023

26.08.2022 r. do godz. 12.00 

Podano do wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Listy można sprawdzić osobiście w internacie.

 26.08.2022r. - 30.08.2022r.                       

Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez rodziców kandydata niepełnoletniego  lub kandydata  pełnoletniego.

Zgodnie z terminarzem rekrutacji kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę przyjęcia do  internatu. Potwierdzenie woli jest warunkiem przyjęcia do internatu.

31.08.2022r. do godz. 12.00

Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Listy można sprawdzić osobiście w internacie.

 

Uwaga:

Przyjęcie do placówki jest możliwe  przez cały rok szkolny, o ile internat dysponuje wolnymi miejscami.

 ------------------------------------------------------------

Kwaterowanie
w Internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
w roku szkolnym 2022/2023

Wychowankowie będą kwaterowani  31 sierpnia 2022r.  od godz. 14.00
wg następującego harmonogramu:

 

Uczniowie:

Godzina:

 

Klasy I

15.00 - 16.00

Klasy II

14.00- 15.00

Klasy III

17.00- 18.00

Klasy IV

17.00- 18.00

Informacje dodatkowe:

 1. W internacie może być zakwaterowany tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Podczas kwaterowania wychowankowi może towarzyszyć na terenie internatu jeden rodzic/opiekun.
 3. Wyposażamy w internacie wychowanków w: kołdrę, poduszkę, koc, pościel.
 4. Należy zabrać ze sobą: ubrania, bieliznę, ręczniki, buty na zmianę, klapki pod prysznic, książki  i przybory szkolne, talerzyk i kubeczek do własnego użytku.
 5. Wychowankowie mieszkający po raz pierwszy w internacie proszeni są o dostarczenie                  2 zdjęć do dokumentacji.
 6. Wydajemy zaświadczenie o zameldowania na pobyt tymczasowy w placówce.
 7. Rodzic /opiekuna/ pełnoletni uczeń podczas kwaterowania wypełnia Oświadczenie                                i przekazuje bezpośrednio wychowawcy grupy.
 8. Złożenie oświadczenia jest warunkiem zakwaterowania.
 9. Podczas kwaterowania uczeń odbiera elektroniczną kartę umożliwiającą korzystanie ze stołówki.
 10. Zapewniamy wyżywienie od 01.09.2022r. (śniadanie I i II, obiad, kolacja).
 11. W dniu kwaterowania odbędzie się spotkanie organizacyjne Rady Wychowawczej z rodzicami wychowanków.

------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY

w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godz. 16.00

RODZICÓW i OPIEKUNÓW PRAWNYCH

na spotkanie organizacyjne z Radą Wychowawczą,

które odbędzie się w stołówce internatu.

Na spotkaniu zostaną  przeanalizowane kwestie opiekuńczo-wychowawcze oraz ustalone zasady współpracy wychowawców z rodzicami.

Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych  im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023

Informacje o wysokości stawek podamy do wiadomości podczas kwaterowania wychowanków w dniu 31.08.2022r.

Opłaty przyjmowane będą od 01.09.2022r.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy w banku  PEKAO  S.A.

29 1240 5211 1111 0010 3557 6243

-----------------------------

Rekrutacja  do Internatu  Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
2022/2023

05.08.2022 r. do godz. 12.00 Podano do wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

MOŻNA SPRAWDZIĆ, na której liście znajduje się kandydat  osobiście w internacie lub po wpisaniu adresu: http://bialystok.nullo.pl  i zalogowaniu się na swoje konto (login, hasło - posiada każdy uczeń, który składał wniosek o przyjęcie do internatu).

08.08.2022r. - 09.08.2022r.               BARDZO WAŻNE!

Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez rodziców kandydata niepełnoletniego  lub kandydata  pełnoletniego.

Zgodnie z terminarzem rekrutacji kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę przyjęcia do  internatu. Potwierdzenie woli jest warunkiem przyjęcia do internatu.

Potwierdzenie woli wprowadza kandydat logując się na swoje konto. Informacja o potwierdzeniu woli przyjęcia jest widoczna w systemie placówki.

Uwaga! Kandydaci, którzy złożyli deklarację kontynuacji nie potwierdzają woli przyjęcia. Kandydaci Ci są automatycznie potwierdzenie przez system.

10.08.2022r. do godz. 12.00

Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

MOŻNA SPRAWDZIĆ, na której liście znajduje się kandydat  osobiście w internacie lub po wpisaniu adresu: http://bialystok.nullo.pl  i zalogowaniu się na swoje konto.

---------------------------------------------

ZASADY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 do Internatu
Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
ul. Bema 103

 na rok szkolny 2022/2023

 Do pobrania:

- Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

- Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

- Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w internacie w roku szkolnym 2022/2023 (pobierz w formacie docx. ; pobierz w formacie ,pdf.)

 

 1. ZASADY REKRUTACJI

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku ul. Bema 103 na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego będzie możliwe po wpisaniu adresu:

http://bialystok.nullo.pl

 • Na ww. stronie zamieszczone są informacje na temat rekrutacji.
 • Należy zapoznać się z dokumentem: ZASADY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2022/2023.
 • Przy pomocy serwisu internetowego można wypełnić wniosek o przyjęcie do placówki oraz zapoznać się z kryteriami i zasadami rekrutacji.
 • Kandydat ma możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie do internatu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie potwierdzonych przez kandydata kryteriów  w terminie od 1 czerwca 2022r. do 30 czerwca 2022r. do godz. 15.00.

 2. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie.

 • Formularz wniosku dostępny jest w internacie oraz w szkole, przy której funkcjonuje internat.

Kandydat wypełniając wniosek może wybrać maksymalnie 3 placówki.

Placówki najlepiej ułożyć wg preferencji uwzględniając poziom zainteresowania daną placówką.

Placówka wskazana na pierwszej pozycji nazywana jest placówką pierwszego wyboru.

W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji kandydaci składają w placówce pierwszego wyboru następujące  dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie do internatu;

b) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt. 4 (Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023),

c) zaświadczenie o przyjęciu do szkoły.

 1. Dopuszczalne formy składania wniosku:

a) wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów (skanów w postaci PDF) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

b) dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki;

c) potwierdzenie wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej.

 1. Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie:
 • szkół prowadzonych przez Miasto Białystok;
 • szkoły, przy której funkcjonuje internat;
 • klas sportowych i mistrzostwa sportowego prowadzonych przez Miasto Białystok.

W przypadku wolnych miejsc - do internatu mogą być przyjęci uczniowie innych szkół, którym przyznaje się miejsce w internacie tylko na dany rok szkolny.

 1. ZASADY KONTYNUOWANIA ZAMIESZKANIA

Informacje dotyczące kontynuowania pobytu w placówce zamieszczone są w dokumencie:  Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę  i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023.

 

Warunkiem kontynuowania pobytu w placówce  jest:

 • Złożenie przez rodziców wychowanka lub wychowanka pełnoletniego Deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie w roku szkolnym 2022/2023 (pobierz w formacie docx. ; pobierz w formacie ,pdf.)w terminie od 23 maja 2022 do 31 maja 2022r.
 • Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.
 • Uczniowie z innych szkół, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i nadal są zainteresowani kontynuacją pobytu - proszeni są o złożenie Wniosku z załącznikami. Muszą wziąć udział ponownie w rekrutacji, która w ich przypadku odbywa się na dany rok szkolny.

 

 1. HARMONOGRAM REKRUTACJI

I etap postępowania rekrutacyjnego

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów - od 01.06.2022r. do 30.06.2022r.  do godz. 15.00.
 2. Złożenie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły – od 02.08.2022r. do 03.08.2022r. do godz. 15.00.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki   - do 14.07.2022r.
 4. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych-  08.2022 r. do godz. 12.00  .
 5. Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata  pełnoletniego - od 08.08.2022r. - 09.08.2022r. 
 6. Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 08.2022r. do godz. 12.00

 

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja uzupełniająca

(w przypadku wolnych miejsc)

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do internatu - od 11.08.2022r.   do 12.08.2022r. do godz. 15.00.
 2. Złożenie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły – od 22.08.2022r. do 23.08.2022r. do godz. 15.00.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki   - do 25.08.2022r.
 4. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -  08.2022r. do godz. 12.00.
 5. Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata  pełnoletniego  od 26.08.2022r. do 30.08.2022r.   
 6. Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 08.2022r. do godz. 12.00 .

Listy o których mowa w pkt. 4 i 6  podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w internacie.

Wyniki rekrutacji można sprawdzić poprzez:

 • stronę internetową szkoły;
 • system NULLO po zalogowaniu się na konto kandydata;
 • pocztą elektroniczną, jeżeli we wniosku został wpisany e-mail.

Kandydat ubiegający się o miejsce w internacie  powinien w czasie rekrutacji:

 • Złożyć Wniosek o przyjęcie do internatu i dokumenty potwierdzające spełnianie;
 • Złożyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do szkoły;
 • Złożyć potwierdzenie woli zamieszkania w placówce .

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.