EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Terminy postępowania rekrutacyjnego do internatu

Rekrutacja uzupełniająca

do Internatu  Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych

im. Mikołaj Kopernika w Białymstoku

w roku szkolnym 2023/2024

 

22.08.2023r. do godz. 12.00 

Podano do wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Listy można sprawdzić osobiście w internacie.

 

 22.08.2023r. - 24.08.2023r.                       

Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez rodziców kandydata niepełnoletniego  lub kandydata  pełnoletniego.

Zgodnie z terminarzem rekrutacji kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę przyjęcia do  internatu. Potwierdzenie woli jest warunkiem przyjęcia do internatu.

25.08.2023r. do godz. 12.00

Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Listy można sprawdzić osobiście w internacie.

Uwaga:

Przyjęcie do placówki jest możliwe  przez cały rok szkolny, o ile internat dysponuje wolnymi miejscami.

 


ZASADY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych

im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

ul. Bema 103

na rok szkolny 2023/2024

 

1. ZASADY REKRUTACJI

zasady i terminy rekrutacji (*.pdf)

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku ul. Bema 103 na rok szkolny 2023/2024 przeprowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

Zalogowanie się do systemu elektronicznego będzie możliwe po wpisaniu adresu:

 

http://bialystok.nullo.pl

 

 • Na ww. stronie zamieszczone są informacje na temat rekrutacji.
 • Należy zapoznać się z dokumentem: ZASADY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ I WYCHOWANIE  UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2023/2024
 • Przy pomocy serwisu internetowego można wypełnić wniosek o przyjęcie do placówki oraz zapoznać się z kryteriami i zasadami rekrutacji.
 • Kandydat ma możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie do internatu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie potwierdzonych przez kandydata kryteriów  w terminie od 1 czerwca 2023r. do 30 czerwca 2023r. do godz. 15.00.

 

 1. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie.
 • Formularz wniosku dostępny jest w internacie oraz w szkole, przy której funkcjonuje internat.
 • Kandydat wypełniając wniosek może wybrać maksymalnie 3 placówki.
 • Placówki najlepiej ułożyć wg preferencji uwzględniając poziom zainteresowania daną placówką.
 • Placówka wskazana na pierwszej pozycji nazywana jest placówką pierwszego wyboru.

 

W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji kandydaci składają w placówce pierwszego wyboru następujące  dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do internatu;
 2. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt. 4 (Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2023/2024),
 3. zaświadczenie o przyjęciu do szkoły.

 

 1. Dopuszczalne formy składania wniosku:
 1. wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów (skanów w postaci PDF) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki;
 3. potwierdzenie wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej. 
 1. Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie:
 • szkół prowadzonych przez Miasto Białystok;
 • szkoły, przy której funkcjonuje internat;
 • klas sportowych i mistrzostwa sportowego prowadzonych przez Miasto Białystok.

W przypadku wolnych miejsc - do internatu mogą być przyjęci uczniowie innych szkół, którym przyznaje się miejsce w internacie tylko na dany rok szkolny.

 

 

2. ZASADY KONTYNUOWANIA ZAMIESZKANIA
 w roku szkolnym 2023/2024

 

Informacje dotyczące kontynuowania pobytu w placówce zamieszczone są w dokumencie:  Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę  i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2023/2024.

 

Warunkiem kontynuowania pobytu w placówce  jest:

 • Złożenie przez rodziców wychowanka lub wychowanka pełnoletniego Deklaracji o kontynuowania pobytu w internacie w roku szkolnym 2023/2024 w terminie  od 23 maja 2023 do 31 maja 2023r.
 • Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.
 • Do kontynuacji zamieszkania upoważniona jest osoba, która w okresie składania deklaracji jest wychowankiem internatu lub mieszkała w placówce do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.
 • Uczniowie z innych szkół, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i nadal są zainteresowani kontynuacją pobytu - proszeni są o złożenie Wniosku z załącznikami. Muszą wziąć udział ponownie w rekrutacji, która w ich przypadku odbywa się na dany rok szkolny.

 

 3. HARMONOGRAM REKRUTACJI

 na rok szkolny 2023/2024

harmonogram (*.doc)

I etap postępowania rekrutacyjnego

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów - od 01.06.2023r. do 30.06.2023 r. do godz. 15.00.
 2. Złożenie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły – od 25.07.2023r. do 27.07.2023r. do godz. 15.00.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki - do 14.07.2023r.
 4. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -  31.07.2023 r. do godz. 12.00.
 5. Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata  pełnoletniego  - od 01.08.2023r. - 02.08.2023r. 
 6. Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 08.2023r. do godz. 12.00.


II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja uzupełniająca

(w przypadku wolnych miejsc)

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do internatu - od 04.08.2023r.   do 07.08.2023r. do godz. 15.00.
 2. Złożenie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły – od 14.08.2023r.                       do 16.08.2023r. do godz. 15.00.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki - do 21.08.2023r.
 4. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -  22.08.2023r. do godz. 12.00.
 5. Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata  pełnoletniego  od 22.08.2023r. do 24.08.2023r.   
 6. Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 08.2023r. do godz. 12.00.

Listy o których mowa w pkt. 4 i 6  podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przy wejściu do internatu.

 

Wyniki rekrutacji można sprawdzić poprzez:

 • stronę internetową szkoły;
 • system NULLO po zalogowaniu się na konto kandydata;
 • pocztą elektroniczną, jeżeli we wniosku został wpisany e-mail.

Kandydat ubiegający się o miejsce w internacie  powinien w czasie rekrutacji:

 • Złożyć Wniosek o przyjęcie do internatu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów;
 • Złożyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do szkoły;
 • Złożyć potwierdzenie woli zamieszkania w placówce.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.